- خدمات درمانی - تامین اجتماعی - بانک تجارت - بانک صادرات - بیمه سینا - بیمه ایران - بیمه البرز - بیمه دی - بیمه دانا - نیروهای مسلح - بیمه SOS - بیمه آرمان - بیمه آسیا - بیمه رازی - بانک ملت - بانک ملی - بانک کشاورزی - آتیه سازان حافظ

تاریخچه آزمایشگاه

.Shabestari Lab

 

 • گستره ارائه خدمات: ( Scope )

ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی شامل انجام تست های عمومی و تخصصی بالینی ( بیوشیمی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، هورمون شناسی و ایمنولوژی، سرولوژی، مایکولوژی، بیولوژی سلولی و ملکولی و ...) که فهرست آنها در کتابچه شرح خدمات آزمایشگاه تدوین گردیده و بطور مداوم در حال توسعه و بازنگری می باشد.

 • بیانیه مأموریت: ( Mission Statement )

آزمایشگاه ممتاز  خدمات آزمایشگاهی بالینی قابل اعتمادی را با رعایت اصول علمی و اخلاقی و احترام به حقوق مراجعان و پزشکان و سازمانهای طرف قرارداد در جهت کمک به تشخیص صحیح و دقیق بیماریها، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی ارائه می دهد.

 • بیانیه چشم انداز: ( Vision Statement )

ما مصمم به دستیابی به جایگاه برتر در بین آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور بوده و با رعایت اصول سرعت، دقت، صحت و اطمینان در ارائه خدمات، توانمندی های فنی و عملکردی خود را تا سطح آزمایشگاههای معتبر بین المللی ارتقاء خواهیم دادو انتخاب اول بیماران، پزشکان و کارکنان در استان خواهیم بود.

 • ارزشهای اساسی: ( Values )

آزمایشگاه ممتاز به رعایت و ترویج ارزشهای والای اخلاقی و حرفه ای متعهد است. ما برای دستیابی به تعالی در تمام فعالیت هایمان تلاش می کنیم. آزمایشگاه ما بر پایه ارزشهای زیر بنا شده است:

 

احترام به حقوق ذینفعان، جلب اعتماد جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی

 • اهداف کلان: ( Goals )
 • توسعه فناوری اطلاعات در راستای بهره مندی از تکنولوژی نوین، ارتقاء اطلاع رسانی، گسترش ارتباطات و بهبود ارائه خدمات
 • توسعه زیر ساخت های و بهسازی محیط کار
 • تقویت باورها، افزایش اعتماد به نفس و توانمند سازی کارکنان
 • افزایش رضایت ذینفعان
 • افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع
 • تعهدات: ( Commitment )

ما خدمات خود را مطابق استانداردهای متعالی ملی و بین المللی، رفتار حرفه ای مطلوب و سازگار با سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت ارائه خواهیم نمود.

کلیه کارکنان آزمایشگاه متعهد می شوند با مستندات سیستم مدیریت کییفت و الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت آشنا شده و به خط مشی ها و روش های اجرایی همواره پایبند باشند.