- خدمات درمانی - تامین اجتماعی - بانک تجارت - بانک صادرات - بیمه سینا - بیمه ایران - بیمه البرز - بیمه دی - بیمه دانا - نیروهای مسلح - بیمه SOS - بیمه آرمان - بیمه آسیا - بیمه رازی - بانک ملت - بانک ملی - بانک کشاورزی - آتیه سازان حافظ

ساعات کاری

.Shabestari Lab

ساعات کاری

همه روزه بغیر از تعطیلات رسمی

پذیرش نمونه گیری

از ساعت 6:45 تا8 بعد از ظهر

نمونه برداری اطفال

از ساعت 8 صبح تا 13 ظهر

جوابدهی

از ساعت 6:45 صبح تا 8 بعد از ظهر

لطفا توجه داشته باشید که پذیرش بعضی آزمایشات محدودیت زمانی دارد و میبایست در زمان خاصی انجام گیرد