- خدمات درمانی - تامین اجتماعی - بانک تجارت - بانک صادرات - بیمه سینا - بیمه ایران - بیمه البرز - بیمه دی - بیمه دانا - نیروهای مسلح - بیمه SOS - بیمه آرمان - بیمه آسیا - بیمه رازی - بانک ملت - بانک ملی - بانک کشاورزی - آتیه سازان حافظ

اخبار پزشکان 1

ویژه پزشکان
portfolio image

تست M2-PK:

تست M2-PK:

بد خیمی های کولورکتال یکی از شایعترین بدخیمی ها در ایران و جهان می باشد . با توجه به پروسه طولانی بیماریزائی این نوع بد خیمی ها در صورتی که در مراحل اولیه تشخیص داده شود سیر درمان موثرتر خواهد بود . تست M2-PK  یک تست غربالگری مناسب برای تشخیص زودرس بدخیمی های کولورکتال می باشد . M2-PK فرم خاصی از آنزیم پیرووات کیناز است که به هنگام تشکیل تومور ترشح می شود . میزان این آنزیم در بد خیمی های کولورکتال و پولیپ های روده ای افزایش می یابد . اندازه گیری M2-PK  در مدفوع با استفاده از روش بسیار حساس ایمونوکروماتوگرافی همه روزه در آزمایشگاه رسالت انجام می پذیرد . تست M2-PK  یک روش اسکرین بوده و برای تشخیص قطعی وتائید نهائی می توان از کولونوسکپی بهره گرفت .

• حساسیت  و ویژگی بسیار بالا نسبت به تست خون مخفی در مدفوع 

• حساسیت  و ویژگی بسیار بالا نسبت به تست خون مخفی در مدفوع 

• روش انجام راحت تر و بی خطر نسبت به کولونوسکپی

• عدم نیاز به پرهیز غذایی

• قابلیت تشخیص سرطانهای کولون خونریزی دهنده و غیر خونریزی دهنده و همچنین پولیپ های روده